تنظیم تخصصی صورتجلسات

انواع مجامع شرکت ها

تهران ثبت

برند برتر ارائه خدمات ثبتی در ایـــران

هزینه تنظیم هر صورتجلسه از طریق این سامانه هفتصد هزار ریال می باشد که صورتجلسات به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

مشتریان گرامی در صورت نیاز به ثبت صورتجلسات تغییرات شرکت خود تا دریافت آگهی ثبت و روزنامه رسمی از اداره ثبت شرکتهای تهران ، با تلفن “02143902000” تماس بگیرید.

دانلود اپلیکیشن های تخصصی

 • مدیریت امور ثبتی
 • اطلاع از آخرین قوانین ثبتی
  مشاوره رایگان
  پرداخت آنلاین
  ….
 • {{content-2}}
 • تنظیم صورتجلسات و تغییرات مجامع
 • تنظیم آنلاین صورتجلسات
  کاهش هزینه های خدمات
  پرداخت آنلاین
 • {{content-2}}